CEPiK Informator dla Stacji Kontroli Pojazdów / Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych

Sprawozdanie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.
Instrukcję jak i stronę przez którą można złożyć sprawozdanie elektronicznie można znaleźć TUTAJ

Instrukcja jak założyć profil zaufany

Sprawozdanie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK