Aktualności

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w niniejszym projekcie rozszerzono zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom o dane dotyczące wymiany drogomierza oraz odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

15.10.2019Czytaj więcej

XX Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX Jubileuszowej Konferencji Szkoleniowej "Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów - 2019"

23.08.2019

Zmiany w katalogu marek i typów pojazdów

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

14.10.2019Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli drogowych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego

07.10.2019Czytaj więcej

„Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo” – wspólna akcja Stacji Kontroli Pojazdów z Policją

Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej trzeciej już edycji akcji bezpłatnego sprawdzania świateł w dniach 26 października 16 i 23 listopada 2019 r. Akcja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego jest doskonałą okazją na promocję Państwa stacji i pozyskanie nowych klientów.

02.10.2019Czytaj więcej

Spotkanie w ITS w sprawie nawiązania współpracy z firmą MAHA

W dniu 30 września 2019 r. ITS był gospodarzem spotkania, na którym omawiano możliwości rozpoczęcia współpracy przeprowadzenia wspólnego pilotażowego projektu dotyczącego pomiarów emisji spalin na stacjach kontroli pojazdów.

02.10.2019Czytaj więcej

Skarbówka próbuje ograniczać odliczenie pełnego VAT od samochodów

Z najnowszej interpretacji wynika, że firma nie może odliczyć pełnego VAT od samochodu, jeśli nie ma on odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Cały podatek, zdaniem skarbówki, można odliczyć dopiero po przeprowadzeniu badania technicznego. Eksperci tłumaczą, że stanowisko fiskusa jest błędne. Radzą wnioskodawcy złożenie skargi do sądu.

02.10.2019Czytaj więcej

Nowy wzór zaświadczenia z badania technicznego

Nowy wzór zaświadczenia z badania technicznego obowiązuje od dnia 4 października 2019 r.

23.09.2019Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury

Wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych, wzór wniosku o odstępstwo

Transportowy Dozór Techniczny

Odbiory stacji, wnioski, egzaminy diagnostów

Urząd Dozoru Technicznego

Dżwigniki, podesty, windy, urządzenia do przemieszczania osób niepełosprawnych

Instytut Transportu Samochodowego

Certyfikowane wyposażenie SKP

CEPiK

Certyfikaty dla SKP