Aktualności

Regionalne spotkania szkoleniowo-informacyjne dla uprawnionych diagnostów samochodowych i pracowników Wydziałów Komunikacji /marzec-kwiecień 2020/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką badań technicznych do wzięcia udziału w jednym z siedmiu regionalnych spotkań o charakterze szkoleniowo konferencyjnym.

19.02.2020Czytaj więcej

Fotowoltaika dla SKP – darmowy prąd ze słońca

Oferta dotyczy wyposażenia w systemy fotowoltaiczne SKP w celu produkcji „zielonej” energii na swoje potrzeby. Stacje ładowania, magazyny energii.

04.02.2020Czytaj więcej

Informacja dotycząca badań technicznych "Anglików"

Badania techniczne pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie

04.02.2020Czytaj więcej

Nowy wzór formularza do rozliczeń opłaty ewidencyjnej

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546 z 2019 r.)

31.01.2020Czytaj więcej

Wyjazd szkoleniowy - Kazachstan - BRAK WOLNYCH MIEJSC

Wyjazd szkoleniowy - Kazachstan - BRAK WOLNYCH MIEJSC

29.01.2020Czytaj więcej

TAXI

Aktualne wymagania techniczne dla pojazdów TAXI

27.01.2020Czytaj więcej

Teksty ujednolicone podstawowych aktów prawnych używanych na SKP

W zakładce Akty Prawne udostępniamy Państwu uaktualniony tekst ujednolicony rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

15.01.2020Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury

Wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych, wzór wniosku o odstępstwo

Transportowy Dozór Techniczny

Odbiory stacji, wnioski, egzaminy diagnostów

Urząd Dozoru Technicznego

Dżwigniki, podesty, windy, urządzenia do przemieszczania osób niepełosprawnych

Instytut Transportu Samochodowego

Certyfikowane wyposażenie SKP

CEPiK

Certyfikaty dla SKP