Aktualności

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sejm przyjął projekt dotyczący rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji, wyrejestrowania pojazdów oraz zwrotu dowodu rejestracyjnego mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów.

29.07.2020Czytaj więcej

Konieczność aktualizacji oprogramowania do obsługi SKP

W związku ze zmianami wprowadzonymi w CEP przypominamy o konieczności aktualizacji oprogramowania do obsługi SKP "Patronat" do wersji 14.12.

07.07.2020Czytaj więcej

Instrukcja wysyłania sprawozdania w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.

05.06.2020Czytaj więcej

Instrukcja konfiguracji połączenia VPN

W przypadku pojawiającego się błędnego komunikatu przy próbie nawiązania połączenia VPN i niemożności połączenia VPN:

01.06.2020Czytaj więcej

Zestawienie wszystkich najważniejszych zmian przepisów mających związek z epidemią

Istotne przepisy odraczające terminy związane z badaniami technicznymi i działalnością SKP

27.05.2020Czytaj więcej

Nowe informacje i publikacje

Zachęcamy do korzystania z wielu nowych informacji, zamieszczonych na niniejszej witrynie internetowej

07.05.2020Czytaj więcej

Wydłużona ważność czasowej rejestracji pojazdu

Przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu oraz do 180 dni wydłużony jest termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

23.04.2020Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury

Wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych, wzór wniosku o odstępstwo

Transportowy Dozór Techniczny

Odbiory stacji, wnioski, egzaminy diagnostów

Urząd Dozoru Technicznego

Dżwigniki, podesty, windy, urządzenia do przemieszczania osób niepełosprawnych

Instytut Transportu Samochodowego

Certyfikowane wyposażenie SKP

CEPiK

Certyfikaty dla SKP